Buffertlösningar för kalibrering och kontroll

För säker och noggrann kalibrering tillhandahåller vi buffertlösningar för pH, redox och konduktivitet. Vi har också referenslösningar till elektroder, reagenser för en mängd parametrar och speciallösningar anpassade för kund.

Våra buffertlösningar för pH är tillverkade enligt NBS/NIST, DIN, ASTM standard, och de vanligast förekommande lösningarna är färgade för att undvika misstag vid kalibreringen. Vi har också buffertlösningar fria från natriumborat i sortimentet. Lösningarna levereras i praktisk 500 ml flaska eller i 3 liters bag-in-box. Konduktivitetsstandarderna är tillverkade enligt DIN/SS standard och levereras i färgade 250 ml flaskor eller i 3 liters bag-in-box. I sortimentet finns också referenslösningar för påfyllningsbara elektroder och standardlösningar för ammonium och turbiditet.

Här kan du ladda ner produktblad om våra buffertlösningar i Bag-in-box Här kan du ladda ner produktblad om våra buffertlösningar i flaska