Datalogger med larmhantering

EDL datalogger med larmhantering är en helt ny logger från Elmacron. Systemet är användarvänligt, lättöverskådligt och säkert. Visningspanelen kan beställas i två storlekar, 7” och 15”.

DATALOGGER EDL

I EDL hanteras upp till 16 analogkanaler (mätvärden), 32 digitalkanaler (larm) och utgångar för styrning av tex. lampor och ventiler.  

Larm och analogvärden visas momentant och tydligt.

Visningen sker i bläddringsbara separata fönster för analogvärden och för larm. 

Rapporter i form av larmlista och statistik från analogkanaler skapas enkelt och tas sedan ut via USB för utskrift. 

EDL kan kopplas till nätverk för visning av värden på extern skärm och för utskrift av rapporter.