Turbiditets- och slamhaltsmätare

Turbiditet- och slamhalt är ett mått på koncentrationen av suspenderade ämnen i vattnet. Både inom kommunala vatten- och reningsverk och processindustrier är mängden suspenderade ämnen en viktig mätparameter. Hos oss hittar du turbiditets- och slamhaltsmätare med mätprober både för inlinemätning och för mätning i öppna kärl. Vi har också laboratoriemätare för kontrollmätning och analys.

TURBIDITETSMÄTARE TU7685

TU7685 är en microprocessorbaserad digital mätare. Mätaren är försedd med två ON/OFF utgångar samt en separat larmutgång. Instrumentet har också en analog (0/4-20 mA) utgång för anslutning till t ex skrivare.

Här kan du ladda ner produktblad för turbiditetsmätaren TU7685

SLAMHALTSMÄTARE TU7685S

TU7685S är en microprocessorbaserad digital mätare. Mätaren är försedd med två ON/OFF utgångar samt en separat larmutgång. Instrumentet har också en analog (0/4-20 mA) utgång för anslutning till t ex skrivare. Till instrumentet ansluts den separata mätproben, som är av neddoppningstyp. Med automatiskt renspolningsrelä med hold-funktion.

Här kan du ladda ner produktblad för slamhaltsmätaren 7685S

GENOMSTRÖMNINGSARMATUR TU910

Genomströmningsarmaturen TU910 är till TU7685. Genomflödet justeras enkelt med justerskruven på genomflödescellen (0,25 till 25 liter/minut).

MÄTPROB TU810/820/8105

Mätprincipen är nephelometrisk, med infrarött ljus.

  • Mätområde: 0-4000 NTU
  • Provtemperatur: 0-50 C°
  • Provtryck: Max 6 bar
  • Kabellängd: Max 100 meter