Doserpumpar för säker och exakt dosering av vätskor

Doserpumpar används med fördel för kontinuerlig eller satsvis dosering av kemikalier inom processer där vätska ska doseras. Våra doserpumpar passar för de flesta vätskor och former av styrning. För dosering upp till 220 l/h rekommenderar vi våra membranpumpar, för högre flöden rekommenderar vi våra motorpumpar.

SERIE T – VÄGGMONTERAD DOSERPUMP

DEN VÄGGMONTERADE serien av membran-doseringspumpar är byggd för tillförlitlig drift och maximal precision. Valet av material i kapsling, pumphus, backventiler och membran gör att den kan pumpa de flesta på marknaden förekommande kemikalier. I modell T-CO sker flödesregleringen sker via ändring av pulsfrekvens, slaglängden är hela tiden densamma. T-CO är utrustad med avluftningsventil i pumphuvudet. I en pumpleverans medföljer sugsil med backventil, injektionsventil, slangar, reservsäkring samt fastsättningsskruvar.

Här kan du ladda ner produktblad om Serie T

SERIE A – FOTMONTERAD DOSERPUMP

DEN FOTMONTERADE serien av membran-doseringspumpar är byggda för tillförlitlig drift och maximal precision. Valet av material i kapsling, pumphus, backventiler och membran gör att den kan pumpa de flesta på marknaden förekommande kemikalier. Serie A omfattar de båda modellerna AMS-CO och AMS-PLUS. I modell AMS-CO utförs kapacitetsinställningen med hjälp av två vred placerade på pumpens manöversida. Ett vred för inställning av antal slag/min samt ett för inställning av slaglängden, volym/slag. I utförande AMS-PLUS sker inställningarna för de olika alternativen av styrning via en knappsats på pumpens framsida. . Slaglängden och slagfrekvensen justeras även här med hjälp av vred. Båda modellerna är utrustade med avluftningsventil i pumphuvudet. I en pumpleverans medföljer sugsil med backventil, injektionsventil, slangar, reservsäkring samt fastsättningsskruvar.

Här kan du ladda ner produktblad om Serie A

SERIE K – FOTMONTERAD DOSERPUMP

DEN FOTMONTERADE serien av membran-doseringspumpar är byggda för tillförlitlig drift och maximal precision. Valet av material i kapsling, pumphus, backventiler och membran gör att den kan pumpa de flesta på marknaden förekommande kemikalier. Serie K omfattar de båda modellerna KCO och K-PLUS.

Här kan du ladda ner produktblad om Serie K

K-CO

I modell K-CO utförs kapacitetsinställningen med hjälp av två vred placerade på pumpens manöversida. Ett vred för inställning av antal slag/min samt ett för inställning av slaglängden, volym/slag.

K-PLUS

I utförande K-PLUS sker inställningarna för de olika alternativen av styrning via en knappsats på pumpens framsida. . Slaglängden och slagfrekvensen justeras även här med hjälp av vred. Båda modellerna är utrustade med avluftningsventil i pumphuvudet. I en pumpleverans medföljer sugsil med backventil, injektionsventil, slangar, reservsäkring samt fastsättningsskruvar.

SERIE D – MEMBRANDOSERINGSPUMP

DEN DIREKTVERKANDE membrandoseringspumpen i serie D, har genom sin enkla och robusta konstruktion ett brett användningsområde i alla typer av industrier, vattenverk etc. Genom ett stort urval av olika materialkombinationer kan den pumpa de flesta idag förekommande vätskor. Serien omfattar modeller från 9 l/h upp till 700 l/h. Samtliga modeller har manuell kapacitetsinställning genom manuell justering av slaglängden. Pumparna kan även erhållas med ett ställdon för automatisk kapacitetsinställning via 4 – 20 mA alt. 3 – 15 PSI. Pumparna levereras med motorer för enfas alt. trefas, 240 – 500V. I standardutförande lagerhålls trefas 400V. Pumparna kan även levereras i specialutföranden med upp till tre parallellkopplade pumphuvuden till samma drivenhet, där varje pumphuvud är försett med separat kapacitetsinställning.

Här kan du ladda ner produktblad om Serie D

Tillbehör till doserpumpar

Till våra doserpumpar finns tillbehör som suglansar, nivåvakter, sugfilter, pulsationsdämpare och olika slags ventiler. Kontakta oss så hjälper vi er att välja rätt tillbehör för just ert behov.