Konduktivitetsmätare för industri och labmiljö

Konduktivitet (ledningsförmåga) definieras som förmågan att leda elektrisk ström. Näst efter pH är konduktivitet den vanligaste mätparametern inom kemiska processer. Hos oss hittar du allt från enkla handmätare till avancerade reglerande mätare. Vi har mätceller för alla tillfällen, från mätning i mycket låg konduktivitet i kondensatvatten till mätning i processer med höga salthalter.

MINITESTER- HANDMÄTARE I FICKMODELL

MINITESTER, en serie vattentäta mätare i fickformat för mätning av pH, Redox eller konduktivitet, designade för enkelt handhavande via tryckknappar och säker mätning. Minitester är en utmärkt mätare för alla slags förhållanden, med skyddsklass IP67 ger den dig säker mätning även i fuktiga och dammiga miljöer. Minitester har en stor lättavläst display, där aktuellt mätvärde visas samtidigt med batteristatus, ATC och mätläge. Mätarna har automatisk avstängning efter 8 minuters inaktivitet för att spara på batterierna. För ökad noggrannhet i mätning kan upp till 2 punkters kalibrering utföras. HOLD-funktionen som finns hos alla mätare i serien är användbar då man önskar frysa ett mätvärde. Elektroden är enkelt utbytbar och pH-elektroden är av Double Junction typ för extra lång hållbarhet. Minitester leveras inkl. batterier.

  • Enkel, robust

  • 1 alt. 2-punkts kalibrering

  • Automatisk temp. kompensering

  • Spoltät tryckknappstastatur

  • Handhavande via tryckknappar

Här kan du ladda ner produktblad för Minitester

MAXITESTER - HANDMÄTARE FÖR FÄLTBRUK

MAXITESTER, den perfekta serien av handmätare för alla rutinkontroller av pH, redox, temperatur och konduktivitet inom industri, VA-verk, laboratorier, skolor och fältbruk. Den flexibla och smarta uppbyggnaden tillsammans med avancerad microprocessorteknik gör dessa mätare till utmärkta och enkla arbetsredskap. Maxitester ger tillförlitlig mätning genom hög noggrannhet, snabb respons och stabila värden. Enklast tänkbara handhavande via tryckknappar och lättavläst display. Displayen indikerar, beroende på val av mätare, under mätning pH/temperatur, mV/temperatur eller konduktivitet/temperatur, larm för låg batterispänning, felaktig kalibrering samt elektrodfel. Automatisk temperaturkompensering med inkopplad temperaturgivare.

• Upp till 3-punkters kalibrering med sju förinställda buffertvärden
• pH-mätning med manuell eller automatisk temperaturkompensering
• Stor lättavläst LCD
• HOLD funktionen för att frysa värdet på displayen
• GLP funktion för att se aktuellt kalibreringsdata

Här kan du ladda ner produktblad för Maxitester

203RE - MÄTARE FÖR VÄGGMONTAGE

203RE är en serie reglerande instrument anpassade för att möta dagens krav på driftsäkerhet, mätnoggrannhet, användarvänlighet och miljö. 203RE serien består av instrument för mätning av pH, Redox mV, Redox % och konduktivitet. 203RE kännetecknas av användarvänlig design, manuell/ automatisk temperaturkompensering, PI-reglering med två menystyrda reläutgångar, larmutgång, inställbar larmfördröjning och isolerad utsignal 0/4 - 20 mA. 203RE är avsedd för utanpåliggande montage, vägg, karkant etc och är konstruerad i en robust stänkvattenskyddad plastkapsling med transparent frontlucka av termoplast.

• Tvåradig bakgrundsbelyst display
• 2 reglerutgångar
• Tidsfördröjd larmutgång
• Isolerad signalutgång 0/4-20 mA

Här kan du ladda ner produktblad för 203RE

5000RE – MÄTARE FÖR PANELMONTAGE

5000RE är en serie reglerande instrument anpassade för att möta dagens krav på driftsäkerhet, mätnoggrannhet, användarvänlighet och miljö. 5000RE serien består av instrument för mätning av pH, Redox mV, Redox %, konduktivitet och temperatur. 5000RE kännetecknas av användarvänlig design, manuell/ automatisk temperaturkompensering, PI-reglering med 4 menystyrda reläutgångar, alarmfördröjning och isolerad utsignal 0/4 – 20 mA. Layouten på instrumenten är tydlig; via en LCD display, 2×16 tecken, är det enkelt att följa både mätning, parameterinställningar och relästatus. Alla anslutningar till 5000RE sker via jackbara anslutningsplintar på instrumentets baksida. 5000RE är avsedd för apparatskåpsmontage och kan även förses med separat frontlucka av transparent termoplast.

• Tvåradig bakgrundsbelyst display
• 4 reglerutgångar
• Tidsfördröjd larmutgång
• Isolerad signalutgång 0/4-20 mA

Här kan du ladda ner produktblad för 5000RE