pH mätare för industri och labmiljö

pH är ett mått på hur surt eller alkaliskt en vätska är. Det är också en av de vanligaste och viktigaste mätparametrarna i processer som t ex avloppsverk, vattenverk, tillverkningsindustri och i kemiska processer. Ett felaktigt pH-värde kan få stora konsekvenser för en process eller för miljön om vattnet släpps ut. Det är därför viktigt att välja en pH-mätare med omsorg. Hos oss hittar du olika slags pH-mätare, allt från den enkla pH-pennan till mer avancerade instrument med flera reglermöjligheter.

MINITESTER- HANDMÄTARE I FICKMODELL

MINITESTER, en serie vattentäta mätare i fickformat för mätning av pH, Redox eller konduktivitet, designade för enkelt handhavande via tryckknappar och säker mätning. Minitester är en utmärkt mätare för alla slags förhållanden, med skyddsklass IP67 ger den dig säker mätning även i fuktiga och dammiga miljöer. Minitester har en stor lättavläst display, där aktuellt mätvärde visas samtidigt med batteristatus, ATC och mätläge. Mätarna har automatisk avstängning efter 8 minuters inaktivitet för att spara på batterierna. För ökad noggrannhet i mätning kan upp till 2 punkters kalibrering utföras. HOLD-funktionen som finns hos alla mätare i serien är användbar då man önskar frysa ett mätvärde. Elektroden är enkelt utbytbar och pH-elektroden är av Double Junction typ för extra lång hållbarhet. Minitester leveras inkl. batterier.

  • Enkel, robust

  • 1 alt. 2-punkts kalibrering

  • Automatisk temp. kompensering

  • Spoltät tryckknappstastatur

  • Handhavande via tryckknappar

Här kan du ladda ner produktblad för Minitester

MAXITESTER - HANDMÄTARE FÖR FÄLTBRUK

MAXITESTER, den perfekta serien av handmätare för alla rutinkontroller av pH, redox, temperatur och konduktivitet inom industri, VA-verk, laboratorier, skolor och fältbruk. Den flexibla och smarta uppbyggnaden tillsammans med avancerad microprocessorteknik gör dessa mätare till utmärkta och enkla arbetsredskap. Maxitester ger tillförlitlig mätning genom hög noggrannhet, snabb respons och stabila värden. Enklast tänkbara handhavande via tryckknappar och lättavläst display. Displayen indikerar, beroende på val av mätare, under mätning pH/temperatur, mV/temperatur eller konduktivitet/temperatur, larm för låg batterispänning, felaktig kalibrering samt elektrodfel. Automatisk temperaturkompensering med inkopplad temperaturgivare.

• Upp till 3-punkters kalibrering med sju förinställda buffertvärden
• pH-mätning med manuell eller automatisk temperaturkompensering
• Stor lättavläst LCD
• HOLD funktionen för att frysa värdet på displayen
• GLP funktion för att se aktuellt kalibreringsdata

Här kan du ladda ner produktblad för Maxitester

LABMÄTARE FÖR pH, REDOX, TEMPERATUR, JON

AD1020 är en professionell bänkmätare för mätning av pH, ORP(redox), ISE och temperatur.

• Upp till 5-punkters kalibrering med sju förinställda och två inställbara buffertvärden
• pH-mätning med manuell eller automatisk temperaturkompensering
• Loggning av värden (upp till 50 prover) och automatisk loggning (upp till 1000 prover)
• Två valbara larmgränser
• Valbart loggningsintervall
• Anslutning till en extern seriell skrivare
• Stor lättavläst LCD
• HOLD funktionen för att frysa värdet på displayen
• GLP funktion för att se aktuellt kalibreringsdata
• Gränssnitt RS232 / USB

Här kan du ladda ner produktblad för Labmätare

200TR - TRANSMITTER FÖR VÄGGMONTAGE

200TR är en serie transmittrar för mätning av pH och mV anpassade för att möta dagens krav på driftsäkerhet, mätnoggrannhet, användarvänlighet och miljö. 200TR kännetecknas av användarvänlig design, manuell/ automatisk temperaturkompensering och isolerad utsignal 0/4 – 20 mA proportionell mot mätvärdet, för anslutning till exempelvis mätdator, logger eller annan registreringsutrustning.

200TR är avsedd för utanpåliggande montage, vägg, karkant etc och är konstruerad i en robust stänkvattenskyddad plastkapsling med transparent frontlucka av termoplast.

• Tvåradig bakgrundsbelyst display
• Isolerad signalutgång 0/4-20 mA

Här kan du ladda ner produktblad för 200TR

203RE - MÄTARE FÖR VÄGGMONTAGE

203RE är en serie reglerande instrument anpassade för att möta dagens krav på driftsäkerhet, mätnoggrannhet, användarvänlighet och miljö. 203RE serien består av instrument för mätning av pH, Redox mV, Redox % och konduktivitet. 203RE kännetecknas av användarvänlig design, manuell/ automatisk temperaturkompensering, PI-reglering med två menystyrda reläutgångar, larmutgång, inställbar larmfördröjning och isolerad utsignal 0/4 - 20 mA. 203RE är avsedd för utanpåliggande montage, vägg, karkant etc och är konstruerad i en robust stänkvattenskyddad plastkapsling med transparent frontlucka av termoplast.

• Tvåradig bakgrundsbelyst display
• 2 reglerutgångar
• Tidsfördröjd larmutgång
• Isolerad signalutgång 0/4-20 mA

Här kan du ladda ner produktblad för 203RE

1005RE - MÄTARE FÖR VÄGGMONTAGE

1005RE är en serie reglerande instrument anpassade för att möta dagens krav på driftsäkerhet, mätnoggrannhet, användarvänlighet och miljö. 1005RE serien består av instrument för mätning av pH, Redox mV och Redox %. 1005RE kännetecknas av användarvänlig design, manuell/ automatisk temperaturkompensering, PI-reglering med 4 menystyrda reläutgångar, alarmfördröjning och isolerad utsignal 0/4 - 20 mA. Layouten på instrumenten är enkel och ergonomisk. Via en stor display, 4 st LED-siffror, är läsbarheten mycket god. Detta i kombination med lysdiodindikeringen för menyn, samt de fyra stora funktionsknapparna, gör mätaren mycket användarvänlig. 1005RE är avsedd för utanpåliggande montage, vägg, karkant etc och är konstruerad i en robust stänkvattenskyddad plastkapsling med transparent frontlucka av termoplast.

• Tydlig LED-display
• 4 reglerutgångar
• Tidsfördröjd larmutgång
• Isolerad signalutgång 0/4-20 mA

Här kan du ladda ner produktblad för 1005RE