Vattenprovtagare

Analys av vatten som släpps ut från olika processer är en viktig del för att kunna kontrollera och upprätthålla de lagar och förordningar som finns. Ett säkert sätt att få representativa prov är att ta kontinuerliga delprov. Med vår automatiska vattenprovtagare kan du enkelt välja hur ofta och hur mycket prov som ska tas ut. Vattenprovtagaren är utvecklad och tillverkad i Sverige, anpassad för att följa Naturvårdverkets allmänna råd om provtagning.

VATTENPROVTAGARE VA/V3

Vattenprovtagare VA/V3 är en mikroprocessorstyrd provtagare av vakuumtyp, konstruerad med tanke på kvalitet, enkelhet och driftsäkerhet. Provtagaren har en tydlig display med 4 LED-siffror, där provtagningssekvensen lätt kan följas. VA/V3 är byggd i en robust spolsäker plastkapsling. Alla delar som kommer i kontakt med vatten, är tillverkade av korrosionsbeständigt material, såsom glas och PVC.

Provtagaren är utvecklad enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd för provtagning.

• Enkelt handhavande
• Valbar metod för styrning av provtagningsfrekvens
• Manuell provtagning
• Tidsstyrd provtagning
• Flödesstyrd provtagning
• Pulsstyrd provtagning
• Larmutgång

Här kan du ladda ner produktblad för VA/V3