Vi har tillverkat mät- och doserutrustning sedan 1978 och har nöjda kunder över hela världen

Startår

Antal artiklar

Sålda elektroder/år

Om Elmacron

ELMACRON startades 1978 och har sedan dess utvecklat och tillverkat mät- och doserutrustning till ytbehandlingsindustri, processindustri och kommuner över hela världen. Vårt kontor och vår verkstad finns i Norrköping.

De flesta på ELMACRON har jobbat här länge och har lång erfarenhet av processteknik. Har du någon gång hört av dig till oss är chansen stor att du kommit i kontakt med Nina Saarvanto. Hon är spindeln i vårt nät och har jobbat på ELMACRON i över 25 år.

Försäljning av våra produkter sker via egna säljare samt ett flertal återförsäljare i Sverige och Norden. 

Det här gör vi

Vår egen tillverkning av instrument består främst av pH-, redox- och konduktivitetmätare samt vattenprovtagare.

Vid konstruktion av våra egna produkter har vi tagit stor hänsyn till de erfarenheter våra slutanvändare delgivit oss, vilket resulterat i produkter med hög kvalité, hög driftsäkerhet samt enkelt handhavande.

Vårt produktprogram omfattar även klormätare, turbiditetsmätare, olika handmätare, labmätare, mätelektroder, flödesmätare samt doserpumpar.

ELMACRON ombesörjer även installation och service samt utbildning av personal enligt kundens önskemål.