Kundanpassade pumpskåp & mättavlor

Mätartavlor och doserskåp: För att minska risken för personskador och för en säkrare hantering av kemikalier som doseras rekommenderar vi att doserpumpar monteras i doserskåp. Mätartavlor förberedda för enkelt montage tillverkar vi så de passar för befintlig anläggning.

PUMPSKÅP

Våra pumpskåp finns i standardutförande för en till tre pumpar. För speciallösningar, ring oss tar vi fram ett förslag. Pumpskåpen är tillverkade i PP, som är beständigt mot de flesta vanliga kemikalier. Skåpen kan fås med eller utan spilltråg. För mätartavlor, ring oss!

MÄTTAVLOR