Miljöpolicy

Vid ELMACRON AB sker utveckling, tillverkning av instrument som används vid avloppsvattenbehandling för att säkerställa minsta möjliga påverkan på den yttre miljön.

Detta i kombination med löpande/ förebyggande serviceuppdrag, bidrar ytterligare till att säkerställa funktionen på installerade utrustningar.

Vid konstruktion, tillverkning tages dock stor hänsyn vid val av återvinningsbart material och komponenter.
Vid retur av gamla utrustningar, lämnas dessa vidare till företag för elektronikåtervinning.

Papper, emballagematerial återanvänds eller skickas för pappersåtervinning.

De förekommande kemikalier utgörs främst av kalibrer- och referenslösningar på vilka varuinformation lämnas.

Kvalitetspolicy
Vid ELMACRON AB sker utveckling, tillverkning av instrument som används vid avloppsvattenbehandling för att säkerställa minsta möjliga påverkan på den yttre miljön.

Vi har omarbetat hela vårt produktprogram för en anpassning till de nya CE-normerna.

”Redan vid konstruktionen tar vi stor hänsyn till komponenters kvalité, driftsäkerhet samt anpassning till CE-normer & EMC-direktiv”
Väl i produktion följs fastställda rutiner för montering, provning och dokumentation. Varje produkt får ett serienummer, tillverkningsdatum samt katalogiseras till slutanvändare.

Reklamationer, garantiåtaganden dokumenteras och följs upp för förebyggande åtgärder.