Snabb service för miljöns bästa

När det gäller miljön gäller det att agera fort – därför är vi stolta över att vara snabba på service och att leverera reservdelar. Oftast har du dina reservdelar redan dagen efter beställningen är lagd.

Service

Vi erbjuder professionell service på reningsanläggningar. Service innefattar kalibrering, funktionskontroll, utbyte av slitagedelar och genomgång av våra produkter. Eventuella reparationer gör vi antingen på plats eller i vår egen verkstad.

Serviceavtal

Teckna gärna ett serviceavtal med oss, så planerar vi in regelbunden service. Ett serviceavtal minskar risken för stopp och de ekonomiska och miljömässiga förlusterna som är kopplade till det.

Konsultation

Vi har lång erfarenhet av arbete med mät- och doserutrustning i reningsverk och processindustri och erbjuder konsultation inför ombyggnation och val av utrustning.

 

Reparation

Vi reparerar trasiga eller utslitna delar av din mät- eller doserutrustning antingen på plats eller i vår egen verkstad.

Montage & ombyggnation

Vi utför montage och ombyggnation av komplett mät- och doserutrustning.

Utbildning

Vi utbildar operatörer i användning av mät- och doserutrustningen. Utbildningen sker vid din anläggning.