Klormätare för pooler, dricksvatten och processvatten

Tillsats av klor i vattenbaserade system används inom många olika områden för ett flertal ändamål. Livsmedels- och dryckesindustri, liksom kommunala vattenverk, använder klor som desinfektionsmedel för att kontrollera lukt, förbättra smaken på dricksvatten och eliminera patogener. Klor används också i pooler och badbassänger för att förebygga hälsoproblem. Hos oss hittar du reagensfria klormätare för dricksvatten och badanläggningar/pooler och portabla mätare för kontrollmätning och laboratoriemiljö.

LDCL – stationär klormätare

LDCL är en microprocessorbaserad digital mätare för totalt och fritt klor, klordioxid och ozon. Mätprincipen är med amperometrisk mätcell. Mätaren är försedd med två ON/OFF utgångar samt en reglerutgång. Instrumentet har också en analog (4-20 mA) utgång för anslutning till t ex skrivare. Mätaren kräver ingen reagenstillsats.

Här kan du ladda ner produktblad för LDCL

PORTABEL KLORMÄTARE Mi404/411

Mi404/411/415 är en serie portabla mätare för manuell provtagning av totalt & fritt klor, pH eller turbiditet. Mätarna används inom industri, VA-verk, laboratorier, badanläggningar, skolor mm. Mätmetoden är snabb och säker och handhavandet enkelt. Mi404/411/415 levereras i plastväska komplett med kyvetter, reagenser och instruktion.

Här kan du ladda ner produktblad för MI404